Agencies

 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ မန္တလေးသင်္ဘောကျင်းဌာန

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ မန္တလေးသင်္ဘောကျင်းဌာန ၏ သမိုင်းအကျဉ်း၊ တည်နေရာ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း

Topic ( 0 ), Eservices ( 0 )

Category : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေး၊ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ(မန္တလေး)

ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေး၊ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ(မန္တလေး)၏ သမိုင်းအကျဉ်း၊ တည်နေရာ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း

Topic ( 3 ), Eservices ( 0 )

Category : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း ၏ သမိုင်းအကျဉ်း၊ တည်နေရာ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း

Topic ( 0 ), Eservices ( 0 )

Category : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

မြန်မာ့မီးရထား(အထက်မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန)

မြန်မာ့မီးရထား(အထက်မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန) ၏ သမိုင်းအကျဉ်း၊ တည်နေရာ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း

Topic ( 1 ), Eservices ( 0 )

Category : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ (က.ည.န)တိုင်းဒေသကြီးရုံး (မန္တလေး)

ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ (က.ည.န)တိုင်းဒေသကြီးရုံး (မန္တလေး)၏ သမိုင်းအကျဉ်း၊ တည်နေရာ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း

Topic ( 9 ), Eservices ( 0 )

Category : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန

ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန ၏ သမိုင်းအကျဉ်း၊ တည်နေရာ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း

Topic ( 8 ), Eservices ( 0 )

Category : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း ၏ သမိုင်းအကျဉ်း၊ တည်နေရာ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း

Topic ( 0 ), Eservices ( 0 )

Category : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနလုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း

Topic ( 4 ), Eservices ( 0 )

Category : စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

လျှပ်စစ် စစ်ဆေးရေးဌာန

လျှပ်စစ် စစ်ဆေးရေးဌာနလုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း

Topic ( 3 ), Eservices ( 0 )

Category : စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနလုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း

Topic ( 2 ), Eservices ( 0 )

Category : စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန