ဦးစီးဌာန၊ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်

ဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့်

တင်ဒါခေါ်ယူဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်း

 

 

Form Download:

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါစာရင်း


ဦးစီးဌာန : မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်