လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ

စဉ် ၀န်ကြီးဌာန ဦးစီးဌာန
(၁) လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မန္တလေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း
မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်း ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
ပင်မရေနံ သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ကြီးဌာနကြီး(က)အဆင့်