လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ

စဉ် ၀န်ကြီးဌာန ဦးစီးဌာန
(၁) လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မန္တလေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း
ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
- ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
   တတိယစစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ် (အထက်မြန်မာပြည်)