မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံး 

 

ပြည်သူလူထုသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသောလုပ်ငန်းများ၊ အချက်အလက်များ

(က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဥပဒေရေးရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထူးခြားအခြေအနေကိုအခါအားလျော်စွာတင်ပြခြင်း။
 (ခ) တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဌကဖြစ်စေ၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခုကဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံပါကဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း။
 (ဂ)  တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောမူလမှု၊ အယူခံမှုနှင့် ပြင်ဆင်မှုများတွင် နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်သောအမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်ဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း။
 (ဃ) ရာဇဝတ်မှုများကိုတရားရုံးသို့ ဥပဒေနှင့်အညီတရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်း။
 (င) ရာဇဝတ်မှုများတွင် နိုင်ငံတော်ဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း။
 (စ) နိုင်ငံတော်ကတရားလိုသို့မဟုတ် တရားပြိုင်အဖြစ်ပါဝင်သောတရားမမူလမှု၊ တရားမအယူခံမှုနှင့် တရားမပြင်ဆင်မှုများတွင် နိုင်ငံတော်ဘက်မှ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 (ဆ) တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ စီရင်ချက်၊ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက် များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်သောအမှုများတွင် အယူခံမှုသို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မျုတင်သွင်းရန် လိုအပ်ပါကပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ အယူခံမှုသို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းရန် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ထံတင်ပြခြင်း။
 (ဇ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ Myanmar Law Information System (MLIS) မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ် Website ဖြစ်သော www.mlis.gov.mm တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေသတင်းအချက်အလုံးစုံအားတစ်နေရာတည်းတွင် ရှာဖွေခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းများကိုမြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်(၂)ဘာသာဖြင့် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး၊ အားလုံးအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ (အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် လက်ကမ်းစာစောင် ပူးတွဲပေးပို့ပါသည်။)

 

 

     
  ရုံးလိပ်စာ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံး၊ လမ်း(၃၀)၊ (၆၈x၇၀)လမ်းကြား၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်ရပ်ကွက်(စုပေါင်းရုံးကြီးဝန်း)၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

၀၂-၄၀၆၈၁၅၀၊ ၀၂-၄၀၃၂၀၆၄

  ဖက်(စ်)ဖုန်း -
  အီးမေးလ်လိပ်စာ -
     

  

Eservices   Topics
     
News