ရှာဖွေနည်း 

 

  • Keyword တွင် မိမိသိလိုသော အကြောင်းအရာစာသားအနည်းငယ်ကို Unicode  ဖြင့်ရိုက်ပါ။
  • Types တွင် Eservices or  Topics  ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
  • Categories ရှိ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုကို ရွေးလိုက်လျှင် Agencies ထဲတွင် ထိုရွေးလိုက်သော ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ ပေါ်လာပါမည်။ ထိုဦးစီးဌာနများထဲမှ မိမိသွားလိုသော ဦးစီးဌာနကို ထပ်မံရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုအချက်အလက်ပါသော article ရှိပါက အကြမ်းမျဉ်း results အရေအတွက် ပေါ်လာပါမည်။
  • Search ကို နှိပ်လိုက်မှသာ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်သော article များ ရှိပါက ခေါင်းစဉ်နှင့်တကွ လင့်ခ် ထွက်လာပါမည်။ မထွက်လာလျှင် Clear နှိပ်၍ ဖျက်ပြီး Keyword တွင် စာသားကို အနည်းငယ်ပြောင်းလဲ၍ သေချာအောင် ထပ်မံရှာဖွေနိုင်သည်။

 

 

Keyword

Types

Categories

agencies