အလုပ်သမားမှ အလုပ်ရှာဖွေခြင်း

 

မိမိဝမ်းရေးအတွက် လိုအပ်သော အလုပ်ကို ရှာဖွေနိုင်ရန် www.myanmarjob.gov.mmတွင် ဖော်ပြပါ အဆင့်အတိုင်း ပြုလုပ် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။             

 

b3

Click Here

ဤနေရာတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 ဦးစီးဌာန: အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန(တိုင်းဒေသကြီးရုံး)

 

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန(တိုင်းဒေသကြီးရုံး)ရှိ အခြားသော Eservice များ