မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

ဝန်ကြီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

  

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

 

 

Form Download:

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါစာရင်း


 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ အခြားသော News များ