ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး၊မန္တလေးမြို့၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

s

ဦးစီးဌာန၊ ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး၊မန္တလေးမြို့

ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

  

ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး၊မန္တလေးမြို့၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆဲလုပ်ငန်းများစာရင်း

 

 

Form Download:

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါစာရင်း


ဦးစီးဌာန : ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး၊မန္တလေးမြို့