သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်

၁။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်သွားရန်။
၂။ ပြည်တွင်း၌ တောင်တန်းဒေသကို အခြေခံထား၍ အခြားလိုအပ်သောဒေသတို့တွင် တိုးမြှင့်သာသနာပြုရန်။
၃။ ပြည်ပနိုင်ငံတကာတို့တွင်လည်း ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးကို အင်တိုက် အားတိုက်ဆောင်ရွက်ရန်။
၄။ ထိုသို့ သာသနာပြုရာ၌  အထောက်အကူပြုစေရန်အတွက်  ပိဋကတ်ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်း၊ သာသနာပြုကျောင်းများ၊ ထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်း များ၊ ဗုဒ္ဓကျမ်းစာပြုစုရေးလုပ်ငန်း၊ ဟောပြောပို့ချရေးလုပ်ငန်းစသည်များကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သွားရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။

သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး။
၂။ ပြည်ပနိုင်ငံတကာတို့၌ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပြန့်ပွားရေး။
၃။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသာသနာပြုများအား ထောက်ပံ့ရေး။
၄။

ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသာသနာပြုလုပ်ငန်း အောင်မြင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ပံ့ပိုး ကူညီမှု၊ ထောက်ပံ့မှုများပြုရေး။

နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)ဌာနခွဲ