ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန(မန္တလေးဌာနခွဲ)

Category: သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန


ရည်မှန်းချက်(Mission)

ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးဌာနခွဲ၏ ရည်မှန်းချက် (Mission)  များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များရှာဖွေဖော်ထုတ်၍ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် အဆောက်အအုံများ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်း မွမ်းမံရမည်၊
(ခ) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် အဆောက်အအုံများနှင့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်း များကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထား၍ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ရှေးဟောင်း သုတေသနနည်းပညာရပ်များ ကျယ်ပြန့်စွာခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက် ရမည်၊
(ဂ) ပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်များ၊ မြန်မာအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဗဟို ဌာနများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အသိပညာဗဟုသုတ များ၊ အမွေအနှစ်များ၏ သတင်းအချက်အလက် ဗဟိုဌာန အဖြစ် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရမည်၊
(ဃ) 

မြန်မာ့သမိုင်းမတင်မီခေတ် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ဖော်ထုတ်လေ့လာ ရာတွင် ကွင်းဆင်းလေ့လာရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပရိုင်းမိတ်သုတေသန လုပ်ငန်း၊ ကျောက်ခေတ်၊ ကြေးခေတ်၊ သံခေတ် ယဉ်ကျေးမှု သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မြန်မာ့ရှေးဟောင်းနေရာများ တူးဖော် သုတေသန ပြုရန် ဆောင်ရွက်ရမည်၊

(င) 

သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်းဒေသများ၊ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ် ထိန်းသိမ်း၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ဇုန်နယ်မြေများ သတ်မှတ်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမည်၊

(စ) 

ရှေးဟောင်းကမ္ပည်းစာ (ကျောက်စာ၊ ခေါင်းလောင်းစာ၊ နံရံမင်စာ စသည့်) ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ စုဆောင်း၊ မှတ်တမ်းတင် သုတေသနပြုရမည်၊

(ဆ)

ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များ တို့းချဲ့တည်ဆောက် ဖွင့်လှစ်၍ ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်၊

(ဇ)

အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအမွအနှစ်များကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် စာရင်းသို့ တင်သွင်းရေးနှင့် အမျိုးသားအဆင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည်၊

(ဈ)

တိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်၊ လက္ခဏာများ မှတ်တမ်းတင် သုတေသနပြုရမည်၊

(ည)

မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ဖော်ထုတ်၍ ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များ ပြဌာန်း ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်၊

မျှော်မှန်းချက် (Vission)

ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးဌာနခွဲ၏ မျှော်မှန်းချက် (Vission) များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

(က) ရှေးဟောင်းသုတေသနလုပ်ငန်းကို သုတေသန အမြင်မှသည် လူမှုအဖွဲ့ အစည်း၏ အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လူထုပါဝင် စိတ်ဝင်စားမှု ပိုမိုလာနိုင်စေခြင်း၊
(ခ) ပိုမိုစနစ်ကျသောသတင်းအချက်အလက်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်တို့ကို   ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တိကျမြန်ဆန်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်း၊
(ဂ) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားအဆင့် (National Level )တွင်သာမက ဒေသဆိုင်ရာ အဆင့် ( Regional Level) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့် (Global Level) အထိ ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်လာနိုင်သည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံတကာ အာရုံစိုက်မှု ရရှိစေခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို လာရောက်လေ့လာလိုသူများ ပိုမိုလာနိုင်ခြင်း၊
(ဃ)

ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဒေသအဖြစ် တိုးမြှင့်တည်ရှိနိုင်ရေးနှင့် Media အသွင် ထိရောက်သော ပညာပေးဆောင်ရွက်မှုကြောင့် လူထုနှင့် နိုင်ငံတကာတို့က မြန်မာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နှင့် သုတေသနပညာရပ်များ အား ကျယ်ပြန့်စွာသိမြင်လာနိုင်ခြင်း၊

(င)

ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များ ခင်းကျင်းပြသမှုစနစ်တွင် ခေတ်မီ နည်းစနစ်များ အစားထိုးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက် များ ပေါ်ထွန်းလာစေခြင်း၊

(စ)

ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပိုမိုရှာဖွေဖော်ထုတ်၊ စုဆောင်း ပြသလာနိုင် သည်နှင့် အမျှ မြန်မာအမျိုးသားတို့၏ အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ် မြင့်မားမှုတို့ကို သိမြင် လာနိုင်စေခြင်း၊

(ဆ)

ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ၊ ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့် ယဉ်ကျေးမှု အသိစိတ်ဓာတ်များအား ပေါ်ပေါက်ခိုင်မာ လာစေခြင်း၊

ဆောင်ပုဒ်

နိုင်ငံဂုဏ်ပြု ယဉ်ကျေးမှု


အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ

ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် - 

(က) မြန်မာ့သမိုင်းမတင်မီခေတ်နှင့် သမိုင်းတင်ခေတ် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ဖော်ထုတ်ရေးအတွက် ကွင်းဆင်းလေ့လာ တူးဖော်သုတေသနပြုရန်၊
(ခ) ရှေးဟောင်းကမ္ပည်းကျောက်စာများနှင့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ စုဆောင်း ထိန်းသိမ်း သုတေသနပြုရန်၊
(ဂ) သမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းဒေသများ၊ အဆောက်အအုံများနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် လက်ရာများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် ပြုပြင်မွမ်းမံ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်၊(၆)နှစ်
(ဃ) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်၍ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရင်း တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းသော ခိုင်မာသည့် မြန်မာ့သမိုင်းစဉ် ဖော်ထုတ်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊
(င) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးသိရှိနားလည်ပြီး   ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုစိတ်များ ပွားများ ရှင်သန်၍ မျိုးချစ် စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးအတွက် ပြတိုက်များ ဖွင့်လှစ်ပြသ ခြင်းဖြင့် အသိပညာ ဗဟုသုတများ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်၊
(စ) ရှေးဟောင်း ပေ၊ ပုရပိုက်၊ ကျမ်းဂန်၊ စာအုပ်၊ စာတမ်းများ ရှာဖွေ စုဆောင်း၍ အများပြည်သူလေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ကမ္ဘာနှင့် ရင်ဘောင်တန်း နိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ဝန်ဆောင်မှုပေးရေး အတွက် စာကြည့်တိုက် များ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရန်၊

     
  ရုံးလိပ်စာ လမ်း ၇၀x၂၈ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ၀၂- ၆၀၀၅၉
   အီးမေလ်လိပ်စာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

 

Eservices   Topics
   
News