ပန်းဥယျာဉ်နှင့် ကစားကွင်းများဌာန

Category: စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

     

     
  ရုံးလိပ်စာ  (၆၂x၆၃)လမ်းကြား၊(၄၀x၄၁)လမ်းကြား၊ပန်းဥယျာဉ်နှင့်ကစားကွင်းများဌာန၊မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်  ၀၉-၄၀၂၆၆၁၃၄၉
  အီးမေးလ်လိပ်စာ
  website လိပ်စာ  
     

 

Eservices   Topics
     
News