ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံး

Category: စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

 

 

     
  ရုံးလိပ်စာ - ဇ-၅၊ ၇၂/၁၊ ၆၂လမ်း၊ သဇင်လမ်းနှင့် ကံ့ကော်လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၈၂၁၅၂၊ ၀၂-၈၁၄၂၉၊ ၀၉-၇၉၀၄၀၈၄၁၉ 
  အီးမေးလ်လိပ်စာ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  website လိပ်စာ -
     

 

Eservices   Topics
     
News