တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန


 

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ

၁   တိုင်ရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန