categorycover 

 

  website လိပ်စာ www.mswrr.gov.mm

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ

(၁) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
(၂) ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာန