မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး ရုံးခွဲ (မန္တလေး)

Category: လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

       

ဖွဲ့စည်းပုံ

 ၁။  ၀င်/ထွက်မှု မှတ်တမ်းတင်ဌာနစိတ် 
 ၂။  လျှောက်လွှာပုံစံ ထုတ်ပေးရေးဌာနစိတ်
 ၃။  ဓါတ်ပုံ ဌာနစိတ်
 ၄။  လဝက
 ၅။    မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ
 ၆။  လျှောက်လွှာပုံစံ လက်ခံဌာနစိတ်
 ၇။    အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဌာနစိတ် (Home Service)
 ၈။    ပြည်ပသို့ အရေးပေါ်သွားရောက်လိုသူများ စုံစမ်းရန် ဌာနစိတ် (Green Channel)
 ၉။ စာအုပ်ထုတ်ပေးရေး ဌာနစိတ်
၁၀။ စိစစ်ရှာ ဌာနစိတ်
၁၁။ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ဌာနစိတ်

 

ပတ်စပို့အမျိုးအစားများနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ

  ပတ်စပို့အမျိုးအစား လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ
၁။ အလည်အပတ်သွားခြင်း (PV) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း
၂။ ကျောင်းတက်ရောက်ခြင်း (PE) တက်ရောက်မည့် ကျောင်းမှ ခေါ်စာ၊ မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း
၃။  စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သွားရောက်ခြင်း (PR) သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ပုံစံ(၆)၊ ပုံစံ(၂၆)၊ သန်းခေါင်စာရင်း
၄။  ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သွားရောက်ခြင်း (PR) သာသနာဝင် မှတ်ပုံတင်၊ မြို့နယ် သံဃနာယက ထောက်ခံစာ၊ ပြည်ပနိုင်ငံမှ ဘာသာရေးအတွက် ခေါ်စာ။
၅။ အလုပ်ဖြင့် သွားရောက်ခြင်း (PJ) ပြည်ပအလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ၏ လိုင်စင်မိတ္တူနှင့်  အလုပ်သမားစာရင်း၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ အလုပ်ရှင်၏ ခေါ်စာ
၆။  မှီခို (PT) နိုင်ငံခြားသား မှီခိုဖြစ်ပါက အပြန်လေယာဉ်စရိတ် ပေးသွင်းပြီးကြောင်း ထောက်ခံစာ၊ လက်ထပ်စာချုပ်ကဲ့သို့ အထောက်အထားများ ပါရှိခြင်း ရှိ/မရှိ
၇။  သင်္ဘောသား (PS) မန္တလေးရုံးမှ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိပါ။

 

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

၁။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
၂။ အစိုးရဝန်ထမ်းတာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ပထွက်ခွာခွင့် အမိန့် မူရင်းများ
၃။ အစိုးရဝန်ထမ်းဟောင်းများသည် အငြိမ်းစား၊ ထုတ်ပယ်၊ နှုတ်ထွက်ခွင့်အမိန့်များ (သို့မဟုတ်) အငြိမ်းစားပင်စင်စာအုပ် မိတ္တူ/ပင်စင်ကတ်
၄။ တပ်မတော်သားများ၏ မိသားစုဝင်များလျှောက်ထားပါက ကက(ကြည်း)၏ ခွင့်ပြုစာ
၅။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ အသင်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ အစည်းအရုံးဝင်များ၊ ဟိုတယ်နှင့်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၊ အစည်းအရုံး၊ ကုမ္ပဏီများ၏ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်းအား ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံစာများ
၆။ သံဃာတော်များ၊ သီလရှင်များသည် မြို့နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း
၇။ သင်္ဘောသားပတ်စပို့မှ ကုန်းပြောင်းလျှောက်ထားသူများသည် သင်္ဘောသားအမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သည့်စာမူရင်း
၈။

ပြည်တွင်း၌မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးသူများသည် သတင်းစာတွင် ပျောက်ဆုံးကြောင်းကြေညာပြီး ရက်(၃၀) ပြည့်သည့်  အခါမှသာ သတင်းစာ ကြော်ငြာမူရင်းနှင့်အတူ လာရောက်လျှောက်ထားရန်

၉။

ပြည်ပ၌ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးသူများသည် သက်ဆိုင်ရာမြန်မာသံရုံးမှ ထုတ်ပေးသော C of I မိတ္တူယူဆောင်လာ၍ လာရောက်လျှောက်ထားရန်

 

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားပုံအဆင့်ဆင့်

၁။ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူများသည် ဝင်/ထွက်မှု မှတ်တမ်းတင်ဌာနစိတ်တွင် မိမိ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မူရင်း)တို့ကို ပြသ၍ လုံခြုံရေးအရ စိစစ်မှုခံယူရန်
၂။ ၎င်းနောက် လဝက ကောင်တာတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မူရင်း)တို့အား နိုင်ငံသားဟုတ်/မဟုတ် စိစစ်မှုခံယူရန်
၃။ လဝက စိစစ်ပြီးသည့်အခါ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကောင်တာတွင် ပတ်စပို့စာအုပ်ဖိုးငွေ(၂၅၀၀၀)ကျပ် ပေးသွင်း၍ ဘဏ်ချလံရယူရန်
၄။ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြည်တွင်း၌ပျောက်ဆုံးသူများသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကောင်တာတွင် ပတ်စပို့စာအုပ်ဖိုးငွေ (၂၅၀၀၀)ကျပ်နှင့် ပြည်တွင်းပျောက် ဒဏ်ကြေးငွေ(၄၀၀၀၀)ကျပ် ၊ စုစုပေါင်းငွေ(၆၅၀၀၀)ကျပ် ပေးသွင်း၍ ဘဏ်ချလံရယူရန်
၅။ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြည်ပ၌ပျောက်ဆုံးသူများသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကောင်တာတွင် ပတ်စပို့စာအုပ်ဖိုးငွေ (၂၅၀၀၀)ကျပ်နှင့် ပြည်ပပျောက် ဒဏ်ကြေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၇၅)ဒေါ်လာနှင့် ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေပေးသွင်း၍ ဘဏ်ချလံရယူရန်
၆။ ဘဏ်ငွေသွင်းပြီးသည့်အခါ လျှောက်လွာပုံစံထုတ်ပေးဌာနစိတ်တွင် လျှောက်လွှာပုံစံထုတ်ယူရန်
၇။ လျှောက်လွှာပုံစံရယူပြီးပါက ဓာတ်ပုံဌာနစိတ်တွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်
၈။

ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပါက မိမိ၏လျှောက်လွှာတွင် ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်း၍ ပုံစံလက်ခံကောင်တာတွင် စိစစ်မှုခံယူပြီး လက်ခံဖြတ်ပိုင်းစလစ်ရယူရန်

၉။

လက်ခံဖြတ်ပိုင်းစလစ်ရရှိသောအခါ စလစ်ပေါ်တွင်ပါရှိသော အမည်၊ အဖအမည်၊ မွေးရပ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ကျား/မ၊ မိမိ၏ဓာတ်ပုံ စသည့်အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ ကိုယ်တိုင်စိစစ်ပြီး မှန်ကန်မှုမရှိပါက ပုံစံလက်ခံကောင်တာ တွင်ပြသ၍ အမှန်ပြင်ဆင်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် စာအုပ်ထုတ်ယူခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် လာရောက်ထုတ်ယူသူများ အနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များအား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်-

(က)
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် စာအုပ်အား စလစ် တွင်ပါရှိသည့် သတ်မှတ်ရက်တွင် ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ)
ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် မလာရောက်နိုင်ပါက အိမ်ထောင်စုစာရင်းတွင် ပါရှိသည့် မိသားစုဝင်မှ လာရောက်ထုတ်ယူလျှင် ကာယကံရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မူရင်း/မိတ္တူ)တို့ ပါရှိမှသာ ထုတ်ယူခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) 
စာအုပ်ထုတ်ယူရမည့်ရက်သည် ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပါက ရုံးပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် တနင်္လာနေ့တွင်သာ ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

မနလ လျှောက်ထားခြင်းအား''ဆိုင်းငံ့"ရသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

၁။  အောက်ပါ မမှန်မကန် လျှောက်ထားမှုများကြောင့် (၃)လ ဆိုင်းငံ့ပါသည် 
  (က)  ပတ်စပို့လျှောက်ထားခဲ့ဖူးသော်လည်း ပတ်စပို့မလျှောက်ဖူးပါဟုလိမ်လည်လျှောက်ထားခြင်း
   (ခ)  ပညာအရည်အချင်း လိမ်လည်လျှောက်ထားခြင်း
   (ဂ)  အလုပ်အကိုင် လိမ်လည်လျှောက်ထားခြင်း
  (ဃ) ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း လိမ်လည်လျှောက်ထားခြင်း
၂။ ပြည်ပတွင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပွားပြီး C of I ဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်းကို မမှန်မကန်လိမ်လည်၍ လျှောက်ထားပါက (၆) လ ဆိုင်းငံ့ပါသည်။
၃။ ပြည်ပတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရပြီးနောက် C of I ဖြင့် ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာခြင်းကို လိမ်လည်၍ လျှောက်ထားပါက (၁) နှစ် ဆိုင်းငံ့ပါသည်။


     
  ရုံးလိပ်စာ မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ဒေါနဘွားရပ်ကွက်၊ ၁၂ လမ်း၊ ၆၄ x ၆၆ လမ်းကြား။ 
  ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် ၀၂ ၆၁၀၇၁
  အီးမေးလ်လိပ်စာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

 

Eservices   Topics
 
News