မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သတ်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း

Category:

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သတ်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်

COVID HQ/FQ List

download file