i1cover

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

 

Category: သယံဇာတနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၀န်ကြီးဌာန

ဆောင်ပုဒ်

(၁) သယံဇာတ တူးဖော်မှု သားစဉ်မြေးဆက် အကျိုးပြု (Towards Sustainable Mining Development)၊

 

ရည်ရွယ်ချက်

(၁) ပြည်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန် တိုးမြှင့်စေရန်၊
(၂) နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြည်သူများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
(၃) လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အလေးပေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒနှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ နှစ်တို/ နှစ်လတ်/ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် စိစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြအစီရင်  ခံခြင်း။
(၂) ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရသို့ အချိန်မီ ရေးဆွဲ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊ တောင်းခံခြင်း၊ ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၃) တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ၀န်ထမ်းများ၏ ၀န်ထမ်းရေးရာနှင့် သက်သာ ချောင်ချိရေး ကိစ္စရပ်များအား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၄) ဌာနဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားရန်၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန်၊ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားရန်၊ အရေးယူအပြစ်ပေးရန် ကိစ္စရပ်များအား တည်ဆဲဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ် ထုံးလုပ်နည်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်သို့ တင်ပြခြင်း။
(၅) ကွန်ပျူတာ၊ စာပေးစာယူ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးနှင့် စည်းကမ်း စနစတကျရှိ စေရေးအတွက် တာဝန်ယူကြီးကြပ်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၆) ရုံးသုံးလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ၊ စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ အဆောက်အဦနှင့် ပရိဘောဂများ လုံလောက်စွာ ရရှိရေး၊ စနစ်တကျ စာရင်းပြည့်စုံစွာ ထားရှိရေး တို့အတွက် ဖြည့်တင်းမှု၊ ထောက်ပံ့မှု၊ သုံးစွဲမှု စသည်များကို တာဝန်ယူ စီမံခန့်ခွဲ စစ်ဆေးကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၇) ဌာနလုပ်ငန်းများ အစဉ်အမြဲချောမွေ့ အောင်မြင်တိုးတက်ရေးအတွက် ၀န်ထမ်းများအားလုံး စည်းကမ်းသေဝပ်မှု ၊ ရုံးတွင်းရုံးပြင် သန့်ရှင်းသာယာ လှပရေး၊ ၀န်ထမ်းများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် သက်သာချောင်ချိရေး ကိစ္စရပ်များ၊ လုံခြုံရေးကိစ္စရပ် များကို မိမိအား အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း လမ်းညွှန်ကွပ်ကဲခြင်း။
(၈) ဌာနလျှို့ဝှက်နှင့် အတွင်းရေး စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဖိုင်တွဲများကို လုံခြုံမှု အဆင့်အတန်းအလိုက် တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အမှုထမ်းများ၏  ကိုယ်ရေး အချက်အလက်မှတ်တမ်းများ၊ တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အမှုထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက် မှတ်တမ်းများ၊ အမှုထမ်းစာအုပ်များအား စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြည့်တင်းမှုများကို တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၉) ဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ဘာသာရေးပွဲများ၊ အာကစားပွဲများ၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲများ ကြီးမှူးကျင်းပနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၁၀) စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ၀န်ထမ်းရေးရာ၊ အုပ်ချုပ်/ထောက်ပံ့ရေး ကိစ္စရပ်များကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၊  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၁၁) အထက်အဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်ပေးသော မူဝါဒများ၊ တည်ဆဲနည်းဥပဒေ အမိန့် ကြော်ငြာစာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ စီမံချက်များ ရေးဆွဲချမှတ် အကောင် အထည်ဖော်ခြင်း။
(၁၂) ၀န်ကြီးဌာနကို ကိုယ်စားပြုလျက် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းပါ၀င် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၁၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက လက်ခံထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံ အချင်းချင်း သဘောတူညီချက်များအရ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက် ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၁၄) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်အလက်များ  ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှု မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၁၅ ပတ်ဝန်းကျင်ထန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေး တို့အတွက် အချက်အလက်များ ကောက်ယူစုစည်းခြင်း၊ သုတေသနပြုပြင်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၁၆) အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကများမှ ဆောင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အသွေး ထိခိုက်စေနိုင်သည့် လုပ်ငန်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် ပတ်သတ်လိုအပ်သည့် ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး စိစစ်တင်ပြခြင်း။
(၁၇) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲ၊ စွန့်ပစ်အရည် သန့်စင်ခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊  စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ထိန်းသိမ်းရန်၊ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ် ခြင်း တို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိုနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၁၈) စွမ်းအင်၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စည်ပင် သာယာရေး စသည့် ကဏ္ဍများအလိုက် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျော့ချခြင်းဆိုင်ရာ အစီအမံများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၁၉) စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝဂေဟစနစ်နှင့် သယံဇာတများ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုနှင့် လူမှုစီးပွားထိခိုက်မှု မရှိစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းကာ` ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ရန် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပများမှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းများအား ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် စိစစ် ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လေ့လာသုံးသပ်အစီရင်ခံခြင်း။
(၂၀) သဘာ၀ဂေဟစနစ်များ၊ သဘာ၀ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများနှင့် ဇီ၀မျိုးစုံကွဲများ၊ အဏ္ဏဝါကမ်းရိုးတန်း၊ မြစ်၊ ချောင်းနှင့် ရေတိမ်ဒေသ ယံဇာတများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ အစီအမံများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ညှိနိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၂၁) ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း၊
(၂၁) ပျက်စီးရန် မလွယ်ကူသော ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ အပါအဝင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အစီအဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
(၂၂) အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများ လျော့ချရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၂၃) စွမ်းအင်၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စည်ပင်သာယာရေး စသည့် ကဏ္ဍများ အလိုက် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျော့ချရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၂၄) စက်မှုဇုန်များနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ ထွက်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့များမှ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ် တားဆီးနိုင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းခြင်း၊ သုံးသပ်တင်ပြ အစီရင်ခံခြင်း။
(၂၅) သစ်တောသယံဇာတ၊ မြေသယံဇာတ၊ ဓါတ်သတ္တု၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ သယံဇာတများ ရေရှည်တည်တံ့စေရေး အတွက် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၂၆) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများအပေါ် စိစစ်သုံးသပ်၍ ဦးစီးရုံးချုပ်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။
(၂၇) တိုင်းဒေသကြီး ပတ်ဝန်းကျင် ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို လေ့လာသုံးသပ် တင်ပြခြင်း။
(၂၈) တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဦးစီးချုပ်ရုံးတို့မှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

ဦးစီးဌာနတွင် ပြည်သူနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံးအနေဖြင့် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဓိက အားဖြင့် ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများအား ကိုးကား၍ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ (ပူးတွဲပါ စာရွက်စာတမ်းများ၏ Soft Copy တင်ပြပါသည်။)

 

(ခ) သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားခြင်း

(၁) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အခြားလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်အား နောက်ဆက်တွဲ (က)ပါ ပုံစံဖြင့် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ပူးတွဲလျက် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
(၂) ဟိုတယ်/ အင်း/ တည်းခိုခန်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ သဘောထား မှတ်ချက်အား နောက်ဆက်တွဲ (ခ)ပါ ပုံစံဖြင့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ပူးတွဲလျက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

(ဂ) တိုင်ကြားစာများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

 

     
  ရုံးလိပ်စာ

တောင်သမန်သွားလမ်း၊ ထောက်လှမ်းရေး(၁၆)မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ အာရှဘဏ်ရုံးဝန်း၊

အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေး။

  ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်

၀၂ ၅၆၀၁၉

  ဖက်(စ်)  
  အီးမေးလ်လိပ်စာ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  website လိပ်စာ www.ecd.gov.mm

  

Eservices   Topics
   
News