စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Category: လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

 

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ သမိုင်းကြောင်း

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင် မြေစာရင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ မြေတိုင်းတာရေးနှင့် သီးနှံ စမ်းသပ် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ၁၉၀၆ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးဌာန အဖြစ် သီးခြား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ စိုက်ပျိုးရေးဌာနကို သီးခြား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်စဉ်တွင် မန္တလေးဗဟို စိုက်ပျိုးရေး ဥယျာဉ်ခြံတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၀၇-၀၈ ခုနှစ်တွင် မှော်ဘီ စိုက်ပျိုးရေးဥယျာဉ်ခြံကို ဆက်လက် တည်ထောင်ပြီး ပြည်တွင်းစပါးမျိုးများ စုဆောင်းပြီး မျိုးအလိုက်မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊ တစ်ပင် ချင်းရွေးချယ် မျိုးသန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။ ထိုနောက် ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေး ဒီပလိုမာ (၃)နှစ် သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပြီး ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးကောလိပ်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကောလိပ် မှ ကျောင်းဆင်းများအား စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး၊ စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် အရှေ့တောင်အာရှ စိုက်ပျိုးရေးဇုံဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၂၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနရုံးဟု ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လ(၁)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကော်ပိုရေး ရှင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

၁၉၈၉ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် တည်ထောင် ခဲ့ပြီး၊ စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် စပါး ပိုလျှံရမည်၊ ဆီဖူလုံရမည်၊ ပြည်ပပို့ကုန် ပဲမျိုးစုံကို တိုးတက်ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ရမည် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပြီး၊ ရေမြေဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် အရည်အသွေးကောင်း၊ အထွက် နှုန်းကောင်း သော သီးနှံ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိက မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တောင်သူလယ်သမား များထံ သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်(GAP)နှင့် စိုက်ပျိုးပညာ ပေးလုပ်ငန်းများအား တိုးတက်ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လယ်ယာသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားရေး အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် နည်းပညာများပြန့်ပွားရေးကို အရှိန် အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲလာသည့် ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေသော သီးနှံစိုက်ပျိုးနည်း စနစ်များ သီးနှံပုံစံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အလယ်အလတ်အဆင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များ စဉ်ဆက်မပြတ် မွေးထုတ်၍ စိုက်ပျိုးရေး ပညာအရည်အသွေး မြင့်မားရေးကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် နည်းဥပဒေများအား ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ ပြဌာန်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

မျှော်မှန်းချက် (Vision)

(၁) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် ပြည်ပပို့ကုန်သီးနှံများ တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး။
(၂) တောင်သူများ ဝင်ငွေတိုးစေရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး။
(၃) လယ်ယာထွက်ကုန်များ ဈေးကွက်၌ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေး။
(၄) ပြည်တွင်းစက်ရုံများနှင့် ပြည်ပပို့ကုန်အတွက် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော စက်မှုကုန် ကြမ်းသီးနှံ တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး။

 

 လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) သီးနှံမျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
(၂) စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (GAP) တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက် ရန်နှင့် စိုက်ပျိုးပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် သွားရန်။
(၃) စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်၍ ဈေးကွက်ဝင်သော သီးနှံများ ပိုမိုစိုက်ပျိုးလာစေရန်။
(၄) ပြောင်းလဲလာသော ရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီသော စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များ ကျင့်သုံးရန်။
(၅) ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများဖြစ်သော ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ သုံးစွဲမှု လျော့ချ ရေးနှင့် သဘာဝမြေသြဇာများ ပိုမိုသုံးစွဲ၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော လယ်ယာ ထွက်ကုန်များ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန်။

 

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်(Goal)

(၁) သီးနှံများ၏ အထွက်နှုန်းများ ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
(၂) စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ ပြည်ပသို့ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရန်။
(၃) တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန်။

 

 

လုပ်ငန်းစဉ်များ (Functions)

(၁) ရေမြေဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် အရည်အသွေးကောင်း၊ အထွက်နှုန်းကောင်းသော သီးနှံ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိက မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၂) တောင်သူလယ်သမားများထံ သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်(GAP)နှင့် စိုက်ပျိုးပညာ ပေးလုပ်ငန်းများအား တိုးတက်ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၃) လယ်ယာသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် နည်းပညာများပြန့်ပွားရေးကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက် ခြင်း။
(၄) ပြောင်းလဲလာသည့် ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေသော သီးနှံစိုက်ပျိုးနည်း စနစ်များ သီးနှံပုံစံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၅) အလယ်အလတ်အဆင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များ စဉ်ဆက်မပြတ် မွေးထုတ်၍ စိုက်ပျိုး ရေး ပညာအရည်အသွေးမြင့်မားရေးကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၆) လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအား ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ ပြဌာန်း ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း။
 
  ရုံးလိပ်စာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ၇၃လမ်းနှင့် သိပ္ပံလမ်းထောင့်
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ၀၂-၇၈၆၄၅၊ ၀၂-၇၈၆၅၆၊ ၀၂-၇၇၈၁၅
  ဖက်စ်ဖုန်း
   အီးမေးလ်လိပ်စာ -             
   Facebook Page -
   Website -

  

Eservices   Topics
 
News