ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံရေးခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန(ဆည်မြောင်း)

 

Category: စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

 ရည်ရွယ်ချက်

        ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန (ဆည်မြောင်း) မှ စားနပ်ရိက္ခာ တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ရေဘေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေနှင့် သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

 

 ဆောင်ပုဒ်


        “ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းများဖြင့် သီးနှံ ဖွံ့ဖြိုးစေမည်။”

 

လုပ်ငန်းတာ၀န်

(၁) တည်ဆောက်ဆဲနှင့် တည်ဆောက်ရန် အလားအလာရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဇလဗေဒ၊ ဘူမိဗေဒ၊ မြေပြင်တိုင်းတာခြင်းစသော စူးစမ်းလေ့လာမှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံများ ရေးဆွဲရန်၊
(၂) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအသစ်များ တည်ဆောက်ရန်၊
(၃) တည်ဆောက်ပြီး ဆည်မြောင်းနှင့် တာတမံများကို ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
(၄) ကျေးရွာဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးရန်၊

 

     
  ရုံးလိပ်စာ

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ သိပ္ပံလမ်းတောင်ဘက်၊ ၇၃လမ်းနှင့် သဇင်လမ်းထောင့်၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။ 

  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ၀၂ ၂၈၄၈၆၅၄၊ ၀၂ ၂၈၄၈၆၅၅၊ ၀၂ ၂၈၄၈၆၅၃
  ဖက်စ်ဖုန်း
   အီးမေးလ်လိပ်စာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              
   Facebook Page www.facebook.com/irrmandalay/

 

Eservices   Topics
 
News  
No tagged items found