ဘက်စုံသားဖွားသင်တန်းကျောင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့

Category: ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

     

ပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ


- တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးနောက် ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်လွှာတင်ပြီး ရွေးချယ်ခံရသည့် သူများကို သင်တန်းပေးရပါသည်။

- ဤသင်တန်းကျောင်းမှ တက်ရောက်လာသည့်သူများအား ဒီပလိုမာ (၂)နှစ် သင်တန်းပေးသည့် ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။

- သင်တန်းဆင်းပြီးသောအခါ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝသော သားဖွားဆရာမများကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာမှ ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ခန့်ထားပေးပါသည်။


 

     
  ရုံးလိပ်စာ ဘက်စုံသားဖွားသင်တန်းကျောင်း၊ ခုတင် (၃၀၀)ဆံ့ပြည်သူ့ဆေးရုံဝင်းအတွင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ၀၈၅ ၂၀၂၁၅၀၈၊ ၀၉ ၄၃၀၄၄၇၇၉
  အီးမေးလ်လိပ်စာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  website လိပ်စာ
   Social Link

 

Eservices   Topics
     
News