ကုသရေးဦးစီးဌာန

Category : ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

၁။  လူတိုင်းသက်တမ်းစေ့ အသက်ရှည်စွာနေနိုင်ရေး
၂။ လူတိုင်းရောဂါဘယကင်းရှင်းရေး
၃။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းလွှမ်းခြုံမှုတိုးတက်စေရေး
၄။ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ကုသမှုအရည်အသွေးမြင့်မားရေး
၅။ နိုင်ငံတော်၏ ကျန်းမာရေးမူဝါဒနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းလာစေရေး

 

ဆောင်ပုဒ်

၁။  လူနာများကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ
၂။ စေတနာနှင့် ကုသပေးပါ

 

အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။  ကုသရေးလုပ်ငန်းတာ၀န်များ
၂။ သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများ
၃။ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ
၄။

ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးလုပ်ငန်းများ

ဌာနကုသဆောင်အလိုက် ကုသရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လျှက် ရှိပါသည်။
သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်၊ သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ သင်တန်းသူ/သားများအားဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်၊ ပါရဂူဘွဲ့၊ မျက်စိရောဂါပညာမဟာသိပ္ပံ၊ ဓာတ်ခွဲ၊ ဓာတ်မှန် ပါရဂူသင်တန်း၊ သူနာပြုအကူသင်တန်း၊ သင်တန်းသား/သူများအား

၁။  Bed side teaching
၂။ Nurse teaching
၃။ Lecture
၄။

CPR Training

၅။ MRCP, PACES စာမေးပွဲများကျင်းပခြင်း
၆။ CME (Continuons Medical Education)
၇။ CNE (Continuons Nurse Education)
၈။ On Job Training for House Office တို့ကိုသင်ကြားပေးပါသည်။

 

 မူဝါဒ

၁။  မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်နေ ပြည်သူများအားလုံးပြီးပြည့်စုံသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို  အရည်အသွေးပြည့်မီစွာ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် 
၂။  ဆေးရုံအခြေပြုကုသရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပြည်သူလူထုအတွင်း ကွင်းဆင်းကုသမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်

 

ရည်မှန်းချက်

၁။  ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း လွှမ်းခြုံမှုတိုးတက်လာစေရေး
၂။ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ကုသမှုအရည်အသွေးမြင့်မားရေး
၃။ နိုင်ငံတော်၏ ကျန်းမာရေးမူဝါဒနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာစေရေး

 

လုပ်ငန်းစဉ်

၁။  ပြည်သူများ၏ ကိုယ်တိုင်ကျခံသုံးစွဲရသည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ငွေကြေးအခက်အခဲလျော့နည်း ကျဆင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၂။ ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
၃။ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၄။

နယ်စပ်ဒေသရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၅။ ပြည်သူ့ဆေးရုံအဆောက်အဦး တည်ဆောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဆောက်အဦးဒီဇိုင်း၊ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့် အရည်အသွေးထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
၆။ ပြည်သူ့ဆေးရုံများရှိ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကိရိယာများ စနစ်တကျထောက်ပံ့ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန် ကွပ်ကဲကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၇။ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်း၊ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကိရိယာများ စနစ်တကျထောက်ပံ့ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန် ကွပ်ကဲကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၈။ ကုသမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု သတင်းစနစ်၊ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းသတင်းစနစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၉။ ကုသမှုအရည်အသွေးမြင့်မားရေးကို အထောက်အကူပြုစေမည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၀။ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၁။ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ အရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၂။ မြန်မာနိုင်ငံ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်စနစ် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိက/ပြည်သူလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၃။ အမျိုးသားဆေးဝါး မူဝါဒထွက်ပေါ်လာရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၄။ မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၅။ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ  အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၆။ အရည်အသွေး ပြည့်မီသော ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အန္တရာယ်ကင်းသော သွေးများ စုဆောင်းဖြန့်ဖြူးရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၇။ ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၈။ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဧည့်သည်တော်ကြီးများ၊ အခမ်းအနားများ၊ ပွဲတော်များနှင့် အခြားအစီအစဉ်များတွင် လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးဌာန၏ ပြည်သူနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။  ဆေးရုံသို့ရောက်ရှိလာသော လူနာနှင့် လူနာရှင်များကို ယဉ်ကျေးစွာကြိုဆိုလက်ခံခြင်း။
၂။ လူနာနှင့် လူနာရှင်များကို Reception service မှ လူနာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူနာများစောင့်ဆိုင်းရမည့်နေရာသို့ ကူညီပို့ဆောင်ပေးခြင်း။
၃။ လာရောက်ပြသသော လူနာများထဲမှ အရေးကြီးသောလူနာများ ရဟန်း၊ သံဃာများ ဦးစား ပေးပြသပေးခြင်း။
၄။

အထူးကုဆရာဝန်များမှ ပြင်ပလူနာကြည့်ရှု့သည့်ရက်ကိုအသိပေးမေးခြင်းနှင့် ပြန်လည်ချိန်းဆိုသောနေ့ရက်အား ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

၅။ လူနာများပြားပါက စိတ်ရှည်နားလည်စေရန် ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။
၆။ လူနာများအား  ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည့်  ရောဂါရှာဖွေ  စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများရှိပါက လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခြင့်နှင့် လူနာ/လူနာရှင်များအား ဆေးရုံအတွင်း အကျွမ်းတဝင်မရှိသည့် နေရာများသို့ သွားရောက်ရာ၌ အဆင်ပြေစေရန် လမ်းညွှန်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးခြင်း။
၇။ လူနာ / လူနာရှင်များနှင့်  ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအကြား  အဆင်ပြေစေရန် ပေါင်းကူး ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၈။ လူနာများ ဆေးရုံတက်နေစဉ်အတွင်း ဆေးဝါးရရှိမှု(သို့မဟုတ်) ဝယ်ယူမှုအတွက် ငွေကြေး ကုန်ကျမှုအခြေအနေ။
၉။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ။
၁၀။ ဆေးရုံတက်နေစဉ်အတွင်း နေထိုင်စားသောက်ရေအခြေအနေ။
၁၁။ ဆေးရုံမှ ထောက်ပံ့ပေးသော ထမင်း၊ အာဟာရ စားသောက်ရမှုအခြေအနေ။
၁၂။ ဆေးရုံ၏ သန့်ရှင်းမှု ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာသုံးစွဲမှုအဆင်ပြေမှုရှိမရှိ။
၁၃။ ကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်း။
၁၄။ လူနာရှင်၏ အကြံပြုချက်များရယူခြင်းနှင့် ဆေးရုံဝန်ထမ်းများအပေါ်ထားရှိသော လူနာရှင် ၏ သဘောထားမှတ်ချက်များအားသိရှိနိုင်ရန် Discharge Parade ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သိရှိရပါသည်။

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဆေးရုံများစာရင်း

စဉ် ဆေးရုံ ခုတင် မြို့နယ်
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ၁၅၀၀ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်
အနာကြီးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး ၇၀၀ မတ္တရာမြို့နယ်
ခုတင်(၅၅၀)ဆံ့ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး  ၅၅၀ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် 
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး ၅၀၀ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်
အရိုးရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး ၅၀၀ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်
ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး ၃၀၀ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်
ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး ၃၀၀ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်
တီဘီရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး ၂၀၀ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး ၂၀၀ အမရပူရမြို့နယ်
၁၀ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး ၁၅၀ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်
၁၁ မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ စဉ့်ကိုင်မြို့ ၅၀ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်
၁၂ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၃၀၀ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်
၁၃ မိတ္ထီလာဆေးရုံ၊ ကျောက်ဆည်ဆေးရုံ၊ ညောင်ဦးဆေးရုံ ၂၀၀
၁၄ မြင်းခြံဆေးရုံ၊ ရမည်းသင်းဆေးရုံ၊ မိုးကုတ်ဆေးရုံ ၁၀၀
၁၅

မြစ်သားမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ တံတားဦးမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ဆေးရုံ၊

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ မလှိုင်မြို့နယ်ဆေးရုံ၊

သာစည်မြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ဆေးရုံ၊

တောင်သာမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်ဆေးရုံ၊

မတ္တရာမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်ဆေးရုံ

၅၀
၁၆ မူးယစ်ဆေးရုံ၊ ဇီးပင်ကြီးဆေးရုံ၊ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ ၅၀
၁၇

အမရပူရမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မင်းစုဆေးရုံ၊ သံရွာဆေးရုံ၊

ဖျောက်ဆပ်ပင်ဆေးရုံ၊ ပုဂံမြို့သစ်ဆေးရုံ၊ ငါ့သရောက်ဆေးရုံ

၂၅
၁၈

ကူးစက်ရောဂါဆေးရုံ၊ ပုပ္ပါးသံဃာဆေးရုံ၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၊

တိုက်နယ်ဆေးရုံ(၆၄)ရုံ

၁၆

 

Eservices   Topics
   
News