ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

j 

 

   

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အောက်ဖော်ပြ ပါဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ စီမံဆောင်ရွက်ရပါသည်-

၁။  ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန
၂။  တိုင်းဒေသကြီးရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာန
၃။  ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန

 

     
  website  www.moi.gov.mm
  Social Link https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar