ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 (၁)

ခရီးသွားလုပ်ငန်းစနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 (၂)

ရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ထွန်းကားလာစေရန်အတွက် စည်းရုံးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 (၃)

ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ထုတ်ပေးခြင်း၊

 (၄)

မြန်မာနိုင်ငံအား ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေရေး မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 (၅)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဇုန်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး၊

 (၆)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များတွင် ဟိုတယ်များ ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းစနစ်များ ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 (၇)

ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် သက်ဆိုင်သောနည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများ၊ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် အရည်အချင်းများ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

 (၈)

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတဆင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်တက်လာစေရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များ ပေါ်ထွန်းလာရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 (၉)

အာဆီယံအပါအဝင် အခြားနိုင်ငံများနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

 

ဆောင်ပုဒ်

ယုံကြည်အားထား မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား

Promising and Reliable Myanmar Hotels & Toursim

 

 

မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ

 (၁) ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 

 

 

 

     
  Website  www.myanmartourism.org