သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ အမှတ်(၃)တပ်ဖွဲ့ခွဲ၊ ဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲ(၃/၁)

Category: လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

 


အမှတ်(၃)ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ(မန္တလေး)၊ အမှတ်(၁၄)ယာဉ်ထိန်းရဲဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲ(မန္တလေး)၏ လိပ်စာ

စဉ် တပ်ဖွဲ့အမည် တာဝန် ဖုန်းအမှတ် နေရပ်လိပ်စာ
အမှတ်(၃)တပ်ဖွဲ့ခွဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲမှူး ၀၂ ၆၁၁၂၂

၁၂လမ်း၊ ၆၄x၆၆လမ်းကြား၊ အကွက်အမှတ်(၄၁၈)၊ ဒေါနဘွားရပ်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ 

အမှတ်(၃/၁)တပ်ဖွဲ့ခွဲ ဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူး

၀၂ ၇၅၀၀၁/၀၂

၀၂ ၃၀၀၃၈

၁၂လမ်း၊ ၆၄x၆၆လမ်းကြား၊ အကွက်အမှတ်(၄၁၈)၊ ဒေါနဘွားရပ်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
တပ်ဖွဲ့စု(အောင်မြေသာစံ) တပ်ဖွဲ့စုမှူး ၀၂ ၇၅၀၀၁/၀၂ ၁၂လမ်း၊ ၆၄x၆၆လမ်းကြား၊ အကွက်အမှတ်(၄၁၈)၊ ဒေါနဘွားရပ်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
တပ်ဖွဲ့စု(ပြင်ဦးလွင်) တပ်ဖွဲ့စုမှူး ၀၈၅ ၂၂၀၂၅ ရပ်ကွက်ကြီး(၂)၊ ပြင်ဦးလွင်
တပ်ဖွဲ့စု(ကျောက်ဆည်) တပ်ဖွဲ့စုမှူး ၀၆၆ ၅၀၆၀၁ စုပေါင်းရုံးကြီးဝင်း၊ ကြက်မင်းတွန်ရပ်ကွက်၊ ပန်းခြံလမ်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့
တပ်ဖွဲ့စု(မြင်းခြံ) တပ်ဖွဲ့စုမှူး ၀၆၆ ၂၁၅၆၅ အမှတ်(၁၅)၊ သပြေပင်ရပ်၊ မြင်းခြံမြို့
တပ်ဖွဲ့စု(မိတ္ထီလာ) တပ်ဖွဲ့စုမှူး

၀၆၄ ၂၃၉၁၅

၀၆၄ ၂၄၅၈၃

နန်းတော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့
တပ်ဖွဲ့စု(ညောင်ဦး) တပ်ဖွဲ့စုမှူး ၀၆၁ ၆၀၂၇၄ အမှတ်(၆)ရပ်၊ (၃)လမ်း၊ အောင်မြေသာရပ်၊ ညောင်ဉီးမြို့
တပ်ဖွဲ့စု(ရမည်းသင်း) တပ်ဖွဲ့စုမှူး ၀၆၄ ၄၀၀၈၅ လက်ဆည်ကန်ရပ်ကွက်၊ ရမည်းသင်းမြို့

 

     
  ရုံးလိပ်စာ လမ်း ၃၀/ ၆၈၊ ရုံးပေါင်းစုံ၀င်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၂၀၆၀၃၇၇
  အီးမေးလ်လိပ်စာ  
  Social Link   https://www.facebook.com/Mandalay-Traffic-Police-1441880199438788/
     

 

Eservices   Topics
 
News