နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ကျောက်ဆည်)

 

Category: သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

 

တက္ကသိုလ်အမည်နှင့် ဘာသာရပ်

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ကျောက်ဆည်)

 

အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးလျှက် ရှိပါသည် -

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချက်
(က) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် အမှတ်စာရင်းများ၊ Grading များ၊ အောင်ကြောင်းထောက်ခံစာများ၊ ကျောင်းသားဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာများ ထုတ်ပေးခြင်း။ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်များကို သင်တန်းရေးရာဌာနတွင် အသိပေးကြေငြာထားပါသည်။
(ခ) အခမဲ့ HR သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း (Computer သင်တန်း, Auto CAD, etc...) သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် HR ဌာနနှင့် Social Media တွင် အသိပေးကြေငြာထားပါသည်။

 

 

 

  ရုံးလိပ်စာ - အေးမြကြည်လင်ရပ်၊ ကျောက်ဆည်မြို့၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ကျောက်ဆည်)
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၆-၂၀၅၀၉၃၁၊ ၀၉-၂၀၁၅၃၁၉
  အီးမေးလ်လိပ်စာ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  website လိပ်စာ - www.kyauksetu.edu.mm
   Social Link -

 

Eservices   Topics
No tagged items found
 
No tagged items found
News  
No tagged items found