နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)

Category: သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

 

တက္ကသိုလ်အမည်နှင့် ဘာသာရပ်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)

 

နည်းပညာတက္ကသိုပညာသင်နှစ် ပြက္ခဒိန်လ်(မန္တလေး)မှ ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိသော သင်တန်းများ

(က) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း
(၁) မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ (Civil Engineering)
(၂) ဗိသုကာ (Architecture)
(၃) အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ (Electronic Engineering)
  (၄) လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ (Electrical Power Engineering)
  (၅) စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ (Mecahnical Engineering)
  (၆) သုတနည်းပညာ (Information Technology)
  (၇) စက်မှုအီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ (Mechatronic Engineering)
  (၈) ဓါတုအင်ဂျင်နီယာ (Chemical Engineering)
  (၉) ရေနံအင်ဂျင်နီယာ (Petroleum Engineering)
  (၁၀) သတ္ထုတူးဖော်ရေးအင်ဂျင်နီယာ (Mining Engineering)
(ခ) ဘွဲ့လွန် (မဟာအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာသင်တန်း)
(၁) မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ (Civil Engineering)
(၂) ဗိသုကာ (Architecture)
(၃) အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ (Electronic Engineering)
(၄) လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ (Electrical Power Engineering)
(၅) စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ (Mecahnical Engineering)
(၆) သုတနည်းပညာ (Information Technology)
(၇) စက်မှုအီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ (Mechatronic Engineering)
(၈) ဓါတုအင်ဂျင်နီယာ (Chemical Engineering)
(၉) ရေနံအင်ဂျင်နီယာ (Petroleum Engineering)
(၁၀) သတ္ထုတူးဖော်ရေးအင်ဂျင်နီယာ (Mining Engineering)

သင်တန်းဝင်ခွင့်များကို တက္ကသိုလ် website နှင့် သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်းကြေညာ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

ပညာသင်နှစ် ပြက္ခဒိန်

1st Semester - 1st week of December to 1st week of April 
2nd Semester - 1st week of June to Last week of September

 

About TUM

Technological University (Mandalay) is one of the oldest engineering educational establishment in Myanmar. TUM has total land area of 65.37 Acres (26.45 km2). It is located in Pathein Gyi Township of Mandalay City. It was established as the Government Technical Institute (G.T.I) being opened by U Nu, Prime Minister of the Union of Burma (Myanmar) on 20th December 1955. There was Diploma level of engineering education. On August 1999, the Government upgraded from GTI to GTC (the Government Technical College) and then it was upgraded from GTC to TUM (Technological University Mandalay) on 20th January 2007.
Therefore TUM has 64 years experiences of engineering education services. This is a great image of the University in Myanmar for long life education service. Currently, we have over 334 staffs and 2411 undergraduate students who are learning their respective engineering and architecture programmes. TUM consists of totally six faculties and ten departments making effort under the quality process on teaching, learning and practical training for their student outcomes based on education.

 

Number of Staff:
Teaching and administration staff: 334 no.

Number of Student:
Students: 2411 no.

Motto
"The Road To Knowledge Has No End"

Vision
To be a leading University from regional to global driven by internationally recognized in engineering education and create a better future for all through its professional and technology oriented focus based on research and innovation . . .

 

Mission
• To implement the principles and statues of National Education Law and Higher Education Law.
• To cooperate widely among research centre, industries and organizations in regional and global community by internationally recognized University.
• To educate students in their chosen engineering and architecture professions reliable international education standards and the outstanding, creation and innovation on respective research field area.

 

Objectives of the University
• To set up a good way of organizing in University based on international quality management standard of higher education.
• To provide as a reference or guideline or official procedure to all staffs who are working at the different service areas of University.
• To fulfill the requirements of criteria of international accreditation practice.
• To get the certification of international quality management standard of ISO 9001:2008 as a University benchmark.

 

Philosophy
TUM aims its graduated engineers and architectures to be good leaders for future in different fields of their work places.
Doing so that, TUM gives quality, efficiency and capacity achievement to the students not only professional development but also their life skill, knowledge and experience based on physically and morally good results.
TUM is making continuous improvement in engineering education to meet our aim with the participation of all who are interested in Education.

 

Historical Background
GTI
In 1955 - Established as the Government Technical Institute (G.T.I).
GTC
In 1999 - Upgraded from GTI to GTC (Government Technical College).
TUM
In 2007 - Upgraded from GTC to TUM (Technological University Mandalay).
Therefore TUM has 64 years experiences of engineering education services.

 

  ရုံးလိပ်စာ - အကွက် (၄၄၆/၄၄၇)အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉-၉၇၇၇၉၉၉၂၁၊ ၀၉-၉၇၇၇၉၉၉၄၁၊ ၀၉-၉၇၇၇၉၉၉၄၂
  ဖက်(စ်) -
  အီးမေးလ်လိပ်စာ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  website လိပ်စာ - www.tum-mandalay.edu.mm
   Social Link -

 

Eservices   Topics
No tagged items found
 
News  
No tagged items found