လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကျောက်စိမ်းရုပ်ထုရုပ်ထွင်းများ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရောင်းချခြင်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း

 

 

လိုအပ်သည့်အချက်များကို ဖောင်တွင် ဖြည့်သွင်းရပါမည်။

 

(၁) အမည်
(၂) အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်
(၃) အဘအမည်
(၄) လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ
(၅) လက်ရှိလိုင်စင်အဟောင်းရတနာဆိုင်အမည်
(၆) နိုင်ငံခြားငွေရောင်းပြေစာလျှောက်ထားလိုခြင်းရှိ/မရှိ
(၇) သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်တွင် သတ်မှတ်လိုသည့်ရတနာဆိုင်အမည်
(၈) လက်ရှိလုပ်ငန်းလိုင်စင်အမှတ်နှင့်ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ
(၉) လက်ရှိရတနာဆိုင်လိပ်စာ
(၁၀) ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်မည့်ရတနာဆိုင်လိပ်စာ
(၁၁) ရတနာပစ္စည်းအမျိုးအစား
(၁၂) ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်မည့်ရတနာဆိုင်လိပ်စာ
(၁၃) စုစုပေါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး
(၁၄) တစ်နှစ်အတွက်ပေးသွင်းမည့်လိုင်စင်ကြေး
(၁၅) ပတ်(စ်)ပို့ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

 

Form Download:

လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကျောက်စိမ်းရုပ်ထုရုပ်ထွင်းများ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရောင်းချခြင်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း

ဦးစီးဌာန: မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးဌာန၊ မန္တလေးမြို့  

 

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးဌာန၊ မန္တလေး မြို့ ရှိ အခြားသော Topics များ